Schůze VR Osmacupu 2015

27.02.2015 17:18

Dne 8. 2. 2015 se konala v Katově schůze výkonné rady Osmacupu. Účast byla dle očekávání velmi hojná. Všechny účastníky, jako vždy, čekal několikahodinový maraton diskuzí o budoucnosti Osmacupu v roce 2015. Návrhů na změny padalo hodně. Namátkou padl i návrh rozdělit soutěž na dva okrsky a na konci ročníku by se postupující z obou okrsků utkali vzájemně. Za sebe mohu říct, že naštěstí byl zamítnut. Nebo ještě povinnost pořádajícího sboru umístnit na cvičišti světelný display časomíry, ten také neprošel. Jinak se dá říci, že pravidla zůstávají podobná těm z předchozího roku 2014. Nově tedy byla zrušna povinnost nosit opasek a dále předčasný odjezd soutěžních družstev – družstvo se může 2x za rok omluvit pořadateli soutěže, po 3. nebudou uděleny body za umístění. Asi ta nejdůležitější změna je rozšíření turné o další pořádající sbor. Uchazeči byli celkem čtyři a to SDH Číměř, Kuřimská Nová Ves, Prštice, Rozseč. Po napínavém hlasování nakonec vyšly vítězně Prštice, takže se u nich můžeme 30. 5. 2015 těšit na záhájení turné. Dále vám také s radostí mohu oznámit, že konečné slavnostní vyhlášení bude opět v Katově. Při této volbě neměl Katov žádného oponenta, nemuselo se ani hlasovat. Pro mě je tato skutečnost potvrzení toho, že jsme to v roce 2014 udělali dobře a slibuji, že se vynasnažíme to udělat ještě lépe a doufejme, že se ho zúčastní mnohem více týmů jakožto i celého ročníku 2015.

                                                     Na všechny se těší a všechny zdraví   Stryko SDH Katov