Schůze výkonné rady 2012

25.01.2012 12:00

Dne 22.1.2012 proběhla již tradičně schůze výkonné rady turné ve Střelicích. Zhodnotili jsme minulý ročník a do nového přijali pár změn.

Byl zrušen přetlakový ventil.

Družstva složená výhradně z žen budou na konci ročníku mít samostatně vyhlášenou kategorii. To znamená, že mimo umístění v turné bude vyhlášeno jen jejich pořadí mezi ženami. Samozřejmě musí splnit podmínku účasti alespoň na třech závodech.

Pořadatelé se dohodli na vyhlašování výsledků nejpozději do 30 minut po skončení posledního útoku. V Bohunicích bude vyhlášen napřed samostatný závod a potom výsledky celého turné. Na detailech se ještě pracuje.

Termín závodů ve Střelicích se přesunuje z května na září.

Termíny jednotlivých soutěží jsou: Katov – 10.6., Dlouhá Lhota – 14.7., Střelice – 2.9., Ocmanice – 29.9., Bohunice 27.10.

Byl zvolen nový předseda výkonné rady pan Martin Minks z Dlouhé Lhoty. Výkonná rada byla doplněna o rozhodčího pana Vojtěcha Dvořáka.