Schůze 2018

22.03.2018 20:26

Dne 3.3.2018 se konalo zasedání výkonné rady Osmacupu. Byl vyhodnocen uplynulý ročník a přijaty návrhy do ročníku nového.

Změnil se, jako každé 2 roky, předseda turné – nyní předsedají Bohunice.

 

Jako šestý pořadatel turné byla zvolena Kuřimská Nová Ves.

 

Závěrečné slavnostní vyhlášení ročníku proběhne v Dlouhé Lhotě.

 

Co se týče pravidel, byly přijaty následné úpravy: na terčích musí být dva rozhodčí; při podání protestu může rozhodčí přihlédnout k videozáznamu.